Світлана Вікторівна Машкіна, старший науковий співробітник

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be_%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bd%d0%b0Машкіна Світлана Вікторівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Освіта:

У 1994 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка  ( спеціальність «історія і право»).

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди ( спеціальність 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»).

У 2007 році отримала вчене звання «доцент», у 2015 р. – звання «старший науковий співробітник».

Досвід роботи:

У науково-дослідній лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка працює з вересня 2016 року на посаді старшого наукового співробітника.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та структурних підрозділах НАПН України становить понад 20 років. Займає посаду провідного наукового співробітника відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Має більше 60 наукових публікацій, включаючи монографії, навчальні програми, навчально-методичні посібники.

Коло наукових інтересів:

Займається дослідженням проблем розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, становлення організаційних форм соціального партнерства навчальних закладів з родиною та громадою.

s.mashkina@kubg.edu.ua

 

 

Comments are closed.