Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу (ЕНКК) для учнів початкової школи

Актуальність дослідно-експериментальної роботи. Сучасний інформаційно-комунікативний простір на сьогодні забезпечується новітніми комп’ютерними технологіями, відеоматеріалами, Інтернетом та мобільними комунікаційними голосовими і текстово-мультимедійними системами, що впливають на соціалізацію юного покоління. Тому проблема реалізації потенційних можливостей інформаційних технологій в освітньому процесі набуває все більшого значення. Для цього створюються електронні освітні програмні засоби, що спрямовані на інтенсифікацію навчального процесу, формування знань, умінь і навичок. Обрана для педагогічного експерименту тема «Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу для учнів початкової школи» є актуальною для вивчення в ході дослідно-експериментальної роботи на базі початкової школи ліцею № 157 Оболонського району міста Києва.

Основна ідея дослідно-експериментальної роботи полягає у тому, що навіть досконалий підручник не може компенсувати й охоплювати ті відомості, котрі містяться у цілісному ЕНКК. Адже підручник, хоча і є центральною координувально-інтегрувальною ланкою цього комплексу, але функціонально йому не тотожний.
Отже, повноцінне функціонування, та об’єктивне оцінювання ефективності кожного елемента ЕНКК (у т.ч. й підручника) можливе лише за наявності всіх одиниць інструментальної системи, що у взаємодоповненні дають змогу досягнути балансу розгорнутого і згорнутого навчального матеріалу, задіяти репродуктивну і дослідницьку складові пізнавальної діяльності школяра.

Мета дослідно-експериментальної роботи полягає у розробці та обґрунтуванні інтегральної моделі психолого-дидактичного проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу (ЕНКК) та апробування його ефективності в умовах освітнього процесу початкової школи.
Завдання дослідно-експериментальної роботи: для досягнення мети та підтвердження гіпотези дослідження сформульовано та обґрунтовано практичні завдання:

  • виокремити психологічні концентри дослідження та обґрунтувати структурно-функціональну модель ЕНКК;
  • здійснити систематику підходів, принципів і психологічних вимог до проектування та використання ЕНКК;
  • спроектувати 3-5 взірців авторських ЕНКК для початкової ланки загальноосвітньої школи;
  • розробити психодіагностичну методику для перевірки якості та ефективності інноваційних ЕНКК;
  • здійснити експертизу, вдосконалити й апробувати кілька найкращих ЕНКК та сформулювати навчально-методичні рекомендації щодо їхнього масового використання вчителями початкової школи.

Об’єкт експериментально-дослідної роботи: електронний навчально-книжковий комплекс як основний психодидактичний інструмент суб’єктів організованої освітньої діяльності.
Предмет експериментально-дослідної роботи: наукове проектування, створення, експертиза та апробування ЕНКК як психодидактичної системи навчальних засобів, спрямованих на психокультурний розвиток молодших школярів.
Механізм реалізації експериментально-дослідної роботи. У процесі науково-дослідної роботи будуть створені інтерактивні навчально-методичні комплекси, за допомогою яких організують самонавчання школярів (наодинці чи під керівництвом вчителя) у процесі їхньої самостійної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням робочої програми навчального предмету, визначених форм, видів, методів і підходів до навчання та стратегій керування траєкторією учіння молодших школярів.

Основні очікувані результати науково-дослідницької й експериментальної роботи:

  • Наукове обґрунтування структурно-функціональної моделі психологічно ефективного ЕНКК;
  • Окреслення основних періодів та похідних етапів цілісного оргциклу технології проектування ЕНКК, що базується на новітніх концептуальних засадах інноваційної модульно-розвивальної системи навчання;
  • Обґрунтування та ієрархізація системи принципів наукового проектування ЕНКК і здійснення їхнього поліаспектного наповнення;
  • Обґрунтування з позицій педагогічної та вікової психології системи практико-нормативнних вимог до психологічного проектування змісту (текстового та графіко-ілюстративного компонентів) і структури ЕНКК для учнів молодшого шкільного віку;
  • Підготовка п’яти експериментальних примірників ЕНКК як реальних продуктів здійснення науковцями і практиками принаймні двох діяльностей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*