Упровадження елементів дистанційного навчання в рамках проекту «Театральний клас»

Актуальність дослідно-експериментальної роботи. Одним із можливих шляхів налагодження співпраці школи з вищим навчальним закладом є впровадження додаткових занять у профільних класах шкіл за участю викладачів ВНЗ. Інструментом для проведення зазначених занять може бути дистанційне навчання школярів. Відтак, актуальною є проблема моделювання процесу профільного дистанційного навчання в ЗНЗ, науково-методичне обґрунтування, розробка і подальший аналіз навчального середовища для дистанційної співпраці ВНЗ і ЗНЗ. Основна ідея експериментально-дослідної роботи полягає в обґрунтуванні та реалізації в педагогічній практиці процесу профільного дистанційного навчання в ЗНЗ.

Мета дослідно-експериментальної роботи: розробити модель педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в ЗНЗ на основі дистанційних технологій навчання в рамках проекту «Театральний клас».

Завдання дослідно-експериментальної роботи:

  • Здійснити вивчення та узагальнення досвіду з теми дослідження.
  • Створити організаційно-педагогічні умови щодо впровадження профільного дистанційного навчання.
  • Розробити та теоретично обґрунтувати модель профільного дистанційного навчання школярів в умовах проекту «Театральний клас».
  • Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків та вчителів з метою формування позитивного ставлення до дистанційної форми навчання.
  • Розробити навчальні ресурси для підготовки викладачів та учнів – учасників процесу профільного дистанційного навчання.
  • Здійснити адаптацію методик дистанційного навчання для використання у ЗНЗ в умовах проекту «Театральний клас».
  • Апробувати модель профільного дистанційного навчання школярів в рамках проекту «Театральний клас».
  • Здійснити моніторинг ефективності впровадження моделі профільного дистанційного навчання школярів.
  • Розробити методичні рекомендації для педагогів навчальних закладів з питань впровадження профільного дистанційного навчання школярів.
  • Здійснити узагальнення одержаних результатів щодо ефективності застосування профільного дистанційного навчання школярів через проведення семінарів, конференцій.

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи: навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу.
Предмет дослідно-експериментальної роботи: профільне дистанційне навчання школярів в умовах проекту «Театральний клас».
Механізм реалізації дослідно-експериментальної роботи. Дослідження полягатиме у створенні та апробації організаційно-методичного забезпечення та навчально-інформаційного супроводу навчально-виховного процесу в рамках проекту «Театральний клас» із елементами дистанційного навчання. Дослідно-експериментальну роботу буде проведено на базі низки виділених класів. Всі учасники експерименту матимуть вільний доступ до розроблених навчально-методичних матеріалів. Такий процес навчання дозволить розширити пізнавальні можливості учнів, створити освітній простір для навчання за межами школи.
Очікувані результати полягають у створенні осередку підготовлених фахівців профільного дистанційного навчання, створенні та апробації авторських навчальних ресурсів дистанційного навчання школярів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*