Воротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник

Vorotnikova_fotoВоротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.
Освіта: повна вища. Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка (вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки), Харківський регіональний інститут управління Української академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління), аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).


Досвід роботи: вчитель математики і інформатики Свердловського ліцею №1; методист, старший викладач, завідувач Центру дистанційного навчання, завідувач кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Пройшла стажування в регіональному інституті управління у м. Ліль (Франція) – (2002 р.) в органах управління освітою.
Коло наукових інтересів: інформатизація освіти, дистанційна освіта, освіта дорослих. Тренер програми «Інтел. Навчання для майбутнього», україно-польського проекту «Лідери освітніх ініціатив».
Автор 31 публікації, з яких 5 навчально-методичних посібників. Навчально-методичний посібник «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ №14.1/12–Г–4 від 9.01.13) для впровадження у загальноосвітні навчальні заклади.
Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 рік), почесними дипломами Міжнародних виставок за активне упровадження освітніх інновацій (2009-2012 роки), грамотою корпорації Інтел «За впровадження ІКТ в освіті» (2009).

Comments are closed.