Воротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник

Vorotnykova_newВоротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.
Освіта: повна вища. Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка (вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки), Харківський регіональний інститут управління Української академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління), аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Досвід роботи: вчитель математики і інформатики; методист, старший викладач, завідувач Центру дистанційного навчання, завідувач кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Пройшла стажування в регіональному інституті управління у м. Ліль (Франція) – (2002 р.) в органах управління освітою. Тренер програми «Інтел. Навчання для майбутнього», україно-польського проекту «Лідери освітніх ініціатив», учасник Сьомої рамкової програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange), координатор українсько естонського Міжнародного проекту «Міксіке в Україні.

Автор 60 публікації, з яких 7 навчально-методичних посібників, 7 статей індексуються у міжнародних наукових базах, 20 фахових статей ВАК України

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 рік), почесними дипломами Міжнародних виставок за активне упровадження освітніх інновацій (2009-2012 роки), грамотою корпорації Інтел «За впровадження ІКТ в освіті» (2009).

 Коло наукових інтересів: інформатизація освіти, дистанційна освіта, освіта дорослих.