Друковані праці

drukpraci1 Ковальчук В.І. Як стати майстерним педагогом : навч.-метод. посіб. / В. І. Ковальчук, Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Арт Економі, 2011. – 184 с.
drukpraci2 Ковальчук В.І. Інноваційні підходи до організації навчального процесу / В. І. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с.
drukpraci3 Ковальчук В.І. Ефективний урок: технології, структура, аналіз / В. І. Ковальчук. – К. : Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
drukpraci4 Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги / за заг. ред. В. І. Ковальчука; упоряд. Л. Галіцина. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
drukpraci5 Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу : тренінг / В. І. Ковальчук. – К. : Шк. світ, 2009. – 136 с.
drukpraci6 Ніцу Ю.Г. Упровадження мультипрофільного навчання в старшій школі ЗНЗ : метод. посіб. / Ю. Г. Ніцу; за заг. ред. В. І. Ковальчука; наук. консульт. Л. О. Базиль. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 96 с.
drukpraci7 Школа повного року навчання: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. матер. / упоряд.: Г. В. Шапаренко, Ю. В. Терпило. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 124 с.
drukpraci8 Організація дослідно-експериментальної роботи у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах : метод. рек. / уклад.: В. І. Ковальчук, Г. В. Шапаренко, Л. О. Базиль та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 76 с.
drukpraci9 Педагогічний експеримент в освіті : інформ.-метод. зб. / уклад.: В. І. Ковальчук, Г. В. Шапаренко, Л. О. Базиль та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 144 с.
drukpraci10 Шапаренко Г.В. Вступ до інклюзивної освіти: навч. посіб. / Г. В. Шапаренко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 40 с.