Аналітичні матеріали з проміжного звіту ліцею №241 за темою ДЕР: «Система педагогічної підтримки обдарованої дитини в умовах багатопрофільного ліцею»

Аналіз дійсного стану освіти у розвинених європейських країнах, порівняння програм освітньої, навчально-виховної розвивальної діяльності навчальних закладів.
Проведено дослідження дійсного стану освіти на експериментальному майданчику й розвинених європейських країнах, порівняння програм освітньої, навчально-виховної розвивальної діяльності навчальних закладів.
Встановлено, що в розвинених країнах світу проблему соціалізації в умовах профільного навчання розв’язують по-різному, проте як правило, процес самореалізації обдарованих особистостей відбувається таким чином, що у середовищі, де перебувають обдаровані, створюються умови для їхнього всебічного розвитку, підтримки обдарованості, запрошуються до співпраці підготовлені високопрофесійні фахівці.
Визначено, що з України проходить постійна викачка обдарованої молоді. Тисячі надзвичайно обдарованих особистостей із унікальними здібностями, з різних причин не самореалізуються у вітчизняному просторі, виїжджають в інші країни. Досвід та успіхи розвинених держав у галузі науки, виробництва, розвитку нових технологій, культури й освіти свідчать про необхідність кардинального оновлення системи освіти у напрямку створення сприятливих умов для всебічного розвитку обдарованих дітей, їхньої соціалізації, що уможливить вільний і багатоплановий вияв здібностей і талантів таких дітей, всебічний їхній розвиток відповідно до нахилів. Таким чином на суспільно-гуманітарному рівні актуалізується проблема соціалізації обдарованих дітей.
Декларовано, що утвердження української державності, інтеграція країни в Європейське і світове товариство, побудова громадянського суспільства, перехід до нових форм ринкової економіки (відповідно до теорії людського капіталу) створює потреби у кваліфікованих працівниках, яких явно недостатньо для реалізації потреб сучасного суспільства.
Визначено, що недостатній рівень орієнтації на профільне навчання призводить до деформації ринку праці, зростання зовнішньої міграції молоді, втрати обдарованих кваліфікованих працівників.
Визначено, що сучасні умови освітнього процесу вимагають орієнтації на обдаровану особистість, тобто таку особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя і життя своєї держави, успішна у побудові професійної кар’єри та особистого життя, зорієнтована та мотивована на навчання протягом всього життя.
Така наукова константа стимулювала наукові інтереси вчених і освітян-практиків, в тому числі педагогів ліцею «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ № 241 м. Києва у дослідженні проблем обдарованості, творчості, інтелекту, що має перерости у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і, зрештою, успішну соціалізацію обдарованої молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Матеріали звіту ліцею №241

Leave a Reply