К.О. Линьов. Самооцінка керівника закладу освіти щодо розвитку власних навичок роботи у мережі Інтернет

Метою даної статті є висвітлення результатів досліджень, які були проведені у 2014-2016 рр. і були спрямовані на визначення рівня розвитку навичок роботи керівника закладу середньої освіти у мережі Інтернет та надання рекомендацій щодо розробки відповідних навчальних дисциплін для потреб Програми підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти. Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: презентувати, порівняти та проаналізувати отримані результати досліджень за три роки; надати рекомендації щодо розробки та запровадження навчальних дисциплін під час курсів з підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти.

Презентація та аналіз результатів дослідження. У березні 2014 р. нами було проведено опитування серед учасників курсів підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти м. Києва під час проведення підсумкової конференції по закінченню річних курсів. У 2015 р. та 2016 р. нами були проведені повторні опитування цієї ж категорії працівників в тих же умовах. У даній статті ми наводимо результати дослідження за три роки та порівнюємо їх між собою.
Перше, що потрібно взяти до уваги, до категорії «керівник закладу середньої освіти» ми відносимо директорів шкіл різного типу та їх заступників. Друге, в опитуваннях брала участь різна кількість респондентів: у 2014 р. – 271 особа; у 2015 р. – 294 особи; у 2016 р. – 171 особа. Це пов’язано з тим, що різна кількість слухачів була на курсах підвищення кваліфікації. Опитування охоплювало заклади освіти всіх районів Києва та різні вікові групи учасників, що дозволяє зробити висновки щодо розвитку тих чи інших тенденцій.
Третє, кожного року слухачам курсів підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти пропонується самостійно обирати дисципліни для вивчення. У блоці дисциплін щодо ІКТ грамотності було запропоновано дисципліни, пов’язані з розвитком навичок роботи з офісними програмами (MS Word, MS Exell, MS PowerPoint), з електронною поштою, роботи у мережі Інтернет. Крім того, керівникам пропонувалося відвідування занять в рамках соціального проекту «З Києвом і для Києва» у вихідні дні, де викладачі та студенти Університету в якості волонтерів викладали ці ж самі дисципліни. Таким чином, кожний, хто бажав розвинути навички роботи з комп’ютером, мав для цього можливості, чи то у будній, чи то у вихідний день.
Четверте, дослідження проводилося у кінці кожного річного циклу Програми підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти.

(повний текст публікації див. за цим посиланням)

Leave a Reply