Соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором

Експериментальна база: СЗШ № 226 та ШДС «Ластівка».

Науковий керівник: Сасіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

В Оболонському районі проводиться дослідно-експериментальна робота за напрямом «Інклюзивна освіта у навчальних закладах». Важливим для дітей із особливими освітніми потребами є наступність етапів навчання. Діти з проблемами зору після відвідування ДНЗ № 49 матимуть змогу продовжити навчання в умовах інклюзивної освіти на базі середньої загальноосвітньої школи № 226 та ШДС «Ластівка».
Досвід показує, що у дітей із особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі підвищується соціальна компетентність і вдосконалюються комунікативні навички. Корисність інклюзії не вичерпується перевагами для дітей із особливими освітніми потребами, але й інші учні класу вчаться цінувати й поважати дітей з відмінностями. Перебуваючи в такому середовищі, вони навчаються бачити людину, а не передусім її ваду, та не помічати пов’язаних із ними соціальних ярликів.
Нормальне функціонування органу зору має вирішальне значення для загального розвитку людини, оскільки зоровий аналізатор є одним із основних каналів, по якому людина одержує інформацію про навколишній світ. На жаль, останнім часом збільшилась кількість дітей, що мають знижений зір.
Спираючись на фундаментальні дослідження офтальмологів про складну структуру аномального розвитку дитини з вадами зору, ми можемо говорити, що первинне порушення (порушення зору), при порушенні зору виникає ряд вторинних відхилень: відхилення у фізичному розвитку, спостерігається обмеження рухової активності дитини; при значній або повній втраті зору порушуються координація, витривалість, швидкість і ритм рухів та ослабляються пізнавальні процеси. Так на думку, Л. В. Кузнєцової, сліпота та глибокі порушення зору викликають відхилення у всіх видах пізнавальної діяльності. Знижується кількість одержуваної дитиною інформації й змінюється її якість. Відбуваються якісні зміни системи взаємин аналізаторів виникають специфічні особливості в процесі формування образів, понять, мови, у співвідношенні образного й понятійного мислення, орієнтуванню в просторі. Значні зміни відбуваються у фізичному розвитку: порушується точність рухів, знижується їхня інтенсивність.
За належних умов навчання у дітей з порушеним зором формується мовленнєве спілкування та розвивається мовленнєвий слух, що дає можливість достатньо успішно навчатися у звичайних школах, отримувати вищу та професійну освіту.
Якщо у дітей, які мають знижений зір, починаючи з молодшого шкільного віку, в умовах інклюзивного навчання здійснюється всебічний розвиток мовленнєвої системи і всіх пізнавальних процесів в їх єдності, то поступово до середнього і старшого шкільного віку їх психічний розвиток наближається до норми. Тому надзвичайно важливим завданням навчання і виховання дітей із зниженим зором є їх інтеграція в загальноосвітнє середовище.

Основна ідея експериментального дослідження полягає у створенні соціально-педагогічних умов інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором.
Об’єктом дослідження є організація навчально-виховного процесу учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором.
Предметом дослідження є інклюзивне навчання дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором.
Для реалізації мети, об’єкта, предмета дослідження визначено такі завдання:

 • провести контент-аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідження;
 • вивчити сучасний стан освітньої практики інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України;
 • виявити соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей молодшого шкільного віку (теоретично обґрунтувати);
 • організувати роботу класів із інклюзивним навчанням для дітей зі зниженим зором у початковій школі;
 • підготувати робочу групу до проведення дослідно-експериментальної роботи (адміністрація школи, педагоги, фахівці, батьки);
 • здійснити моніторинг ефективності впровадження результатів дослідно-експериментальної роботи;
 • за результатами експериментальної діяльності узагальнити одержаний досвід (науково-практичний семінар, круглий стіл; друкована праця тощо).

Результатами дослідження мають бути:

 • адаптація учнів зі зниженим зором до навчання в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • підвищення професійної майстерності педагогів;
 • задоволення батьків дітей з особливими освітніми потребами навчанням їхніх дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу;
 • толерантне ставлення учнями закладу до дітей із особливим освітніми потребами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*